Collecte: Stichting Menno Simons (Monument Foundation)

Collecte: Stichting Menno Simons (Monument Foundation)

Komend vanuit Bolsward, binnendoor via de Easthimmerwei, komt men bij ’t Fliet nabij Witmarsum waar sinds 1879 het Menno Simons-monument staat. Broederlijk en zusterlijk staat deze herinnering aan Nederlands enige kerkhervormer naast het in 2008 opgerichte contourenkerkje. Dopers verleden, heden en toekomst bij elkaar gebracht. Regelmatig worden beide monumenten bezocht door enkelingen, meerderen en zelfs bussen vol. Reizigers wereldwijd die zich verbonden voelen met Menno Simons, pastoor in Witmarsum, die in 1531 één van de doperse leiders werd. Een inspirerend verhaal. Monument en contourenkerk verdienen het daarom behouden te blijven.

Dat geldt ook voor het vier kilometer verderop gelegen schuilkerkje in Pingjum dat als historisch monument bezichtigd kan worden. De Stichting Menno Simons sdmf beheert deze drie monumenten en draagt met behulp van vrijwilligers zorg voor de ontvangst van groepen. Vanwege de beperkte voorzieningen in het schuilkerkje wordt naar een nieuwe ontvangstruimte gezocht. Bij voorkeur in Witmarsum, het ‘dorp van Menno’, in de vermaning van de kleiner wordende doopsgezinde gemeente De Lytse Streek. Deze gemeente wil haar vermaning meer inzetten voor de ontvangst van bezoekers van Menno’s dorp. De Stichting Menno Simons sdmf wil van harte participeren in de vergevorderde plannen voor zo’n bescheiden en gastvrije ontvangstruimte. In de toekomst zal de vermaning in Witmarsum daardoor kunnen blijven bestaan voor bezoekende anabaptisten en andere geïnteresseerden uit de hele wereld. De opbrengst van deze jaarcollecte zal o.a. gebruikt worden voor de inrichting van de nieuwe ontvangstruimte in Witmarsum.

Steun deze collecte met een overschrijving op rekeningnummer NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam, o.v.v. ‘collecte SDMF’.

U kunt nog gemakkelijker geld overmaken door de QR-code te scannen met de camera-app van uw telefoon. De persoonlijk betaallink is gestuurd op dinsdag 7 maart.

Collecte: Stichting Menno Simons (Monument Foundation)

Scan de QR-code om direct een donatie te doen