ADS bureau

ADS bureau

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond. Ze stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten (artikel 1 en 2 reglement ADS).

Dat doet de ADS onder meer door het uitvoeren van de volgende taken:

  • stimuleren van een gemeenschappelijk beleid van doopsgezinde gemeenten, regionale verbanden en instellingen door het organiseren van regelmatig overleg
  • het opleiden van predikanten en verzorgen van (na)scholing via het Doopsgezind Seminarium
  • aanbieden van cursussen en materiaal voor gemeenteondersteuning
  • begeleiden en organiseren van plaatselijk, regionaal en landelijk jeugd- en jongerenwerk
  • verzorgen van materiaal bij het jaarthema
  • vertegenwoordigen van de doopsgezinden in landelijke, Europese en wereldwijde doopsgezinde en oecumenische organisaties
  • publicatie van magazine Mondig, Mondig +, de digitale nieuwsbrief Doopsgezinden NU en de website doopsgezinden.nl
  • organisatie van (landelijke) activiteiten en evenementen
  • verzorgen van arbeidsvoorwaarden voor predikanten en uitvoering van salarisbetaling en HR voor predikanten en andere werkers in de gemeenten via de Instelling ten dienste van doopsgezinde gemeenten en predikanten (IDGP)

Drie keer per jaar komt de Ledenraad en het bestuur bij elkaar. De leden van de Ledenraad vertegenwoordigen de verschillende regio’s en worden door de gemeenten in de betreffende regio’s gekozen. Ledenraad en Bestuur bepalen samen het beleid van de ADS. Voor de uitvoering van het beleid is het ADS Bestuur verantwoordelijk.

Een keer per jaar vindt het Gemeenteberaad (thans Mondig op Zondag) plaats. In dit beraad, waar alle doopsgezinden welkom zijn, worden (geloofs)inhoudelijke zaken aan de orde gesteld. Door middel van presentaties en workshops kan men zich inhoudelijk verdiepen. Punten die uit Mondig op Zondag naar voren komen kunnen beleidsmatige gevolgen hebben. 

Organisatie
Algemeen correspondentieadres:
Singel 454, 1017 AW Amsterdam; tel. 020-6230914 (info@ads.nl)
Bankrekening: NL41 ABNA 0243 4938 78 t.n.v. de Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam

Directeur
Mw. M.M. Stam-Timmer (info@ads.nl)

Secretariaat
Mw. V.L.M. Kok
Mw. M. Bleeker-Leek (info@ads.nl)

Financiën, Ledenadministratie en ICT:
Dhr. E.D. van den End, hoofd (administratie@ads.nl)
Mw. C. Pastor, administraties Externen
Dhr. B.P. Luijendijk, administratie ADS, IDGP en externen
Dhr. P. van Wees, salarisadministratie IDGP
Mw. C. Pels-Oosterwijk, ICT-medewerker

Personeelszaken
Dhr. M. Hoogendoorn, HR-adviseur (martijn.hoogendoorn@ads.nl)

Communicatie
Dhr. C.F. Brüsewitz, coördinator communicatie (communicatie@ads.nl)
Mw. M. van Duin, eindredacteur
Mw. C. Pels-Oosterwijk, communicatie-assistente

Gemeenteondersteuning
Mw. W. Heerlien (willemijn.heerlien@ads.nl)

Jongerenwerk
Mw. J. van der Heide (joke.vanderheide@ads.nl)

Functionaris Vrede & Duurzaamheid
Mw. Iris Speckmann (iris.speckmann@ads.nl)

Doopsgezind Erfgoedcentrum

Mw. Mirjam van Veen (m.g.k.van.veen@vu.nl)