books on brown wooden shelf

Nascholing en studieverlof

Het doel van de regeling Nascholing en studieverlof is om predikanten binnen de doopsgezinde gemeenschap hun verloftijd inhoudelijk vorm te laten geven. En dat op een wijze die in dienst staat van het eigen functioneren als predikant binnen de lokale gemeente, en binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap als geheel. De predikant kan in samenspraak met de gemeente waar hij of zij werkzaam is kiezen voor nascholing (jaarlijks 20 dagdelen, en 1 x per 5 jaar 30 dagdelen extra), of voor studieverlof (1 x per 5 jaar 130 dagdelen).

Documentatie
– Informatiegids Nascholing en studieverlof 2023/2024 | klik hier
– Format voorstel Na- / bijscholing of studieverlof | klik hier
– Formulier verslag Nascholing / studieverlof | klik hier