Collecte: Wereldbroederschapsdag

Collecte: Wereldbroederschapsdag

Mennonite World Conference verenigt 109 geloofsgemeenschappen uit in totaal 59 landen, die het doopsgezinde (of beter gezegd anabaptistische) geloofsgoed als inspiratie hebben. Het gaat dan over meer dan anderhalf miljoen gedoopte leden in meer dan 10.000 gemeenten. Bijna 70% van de gemeenschappen bevindt zich tegenwoordig op het zuidelijk halfrond en meer dan 52% in Afrika.

Er zijn grote verschillen tussen de geloofsgemeenschappen. MWC is de plek waar we ondanks de verschillen samenkomen en zoeken naar wat ons verbindt en waar we samen voor staan. In de zeven gedeelde overtuigingen (Shared Convictions) vinden we wat we delen, wat de basis is van ons gedeelde geloof. MWC is een gemeenschap waar eenheid in diversiteit een uitgangspunt en uitdaging is. MWC is er voor onderlinge solidariteit, voor delen van gaven en talenten, voor samenwerken voor vrede en voor samen leren, vieren en getuigen.

Het is enorm belangrijk voor broeders en zusters uit andere landen, waar ze soms onderdrukt of bedreigd worden, om te weten dat ze onderdeel zijn van een grote wereldwijde gemeenschap. Denk aan landen als India, Ethiopië, Indonesië of Myanmar. Het geeft hun moed en hoop te weten dat er over de hele wereld mensen zijn die aan ze denken, voor ze bidden en er voor ze willen zijn. Bijvoorbeeld in het Online Prayer Hour wordt elke twee maanden door tientallen mensen van over de hele wereld samen gebeden voor en gedeeld over de uitdagingen waar men voor staat.

Wereldbroederschapsdag op zondag 21 januari is een mooi moment om het werk van MWC gul te steunen!

U kunt u bijdrage overmaken op het rekeningnummer NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam, o.v.v. ‘MWC’. U kunt ook direct doneren via de QR-code hieronder.

Collecte: Wereldbroederschapsdag

Doneer direct via de QR-code