Docenten


Dr. Andrés Pacheco Lozano
Assistent-hoogleraar Vredestheologie en Ethiek | coördinator Global Anabaptist Peace Network 

Andrés doceert verschillende vakken in de minor Peace & Conflict Studies en de masterspecialisatie Religion, Peace & Justice Studies. Door zijn werk in verschillende organisaties en gemeenschappen in Colombia, weet hij de vraagstukken van vredesprocessen en geweldloosheid te verbinden met de praktijk.

Andrés heeft in 2020 aan de Vrije Universiteit zijn promotieonderzoek over verzoening in Colombia afgerond. Verder ondersteunt hij de onderwijsprogramma’s in zijn rol als assistent van de leerstoel voor Vredestheologie en Ethiek en in zijn werk voor het Amsterdam Centre for Religion, Peace & Justice Studies.

Naast zijn werkzaamheden voor het seminarium is Andrés coördinator van het Global Anabaptist Peace Network (GAPN), dat in verbinding staat met de Vredescommissie van Mennonite World Conference.


Prof. dr. Fernando Enns (1964)
Rector en Hoogleraar Vredestheologie en Ethiek & directeur Amsterdam Centre for Religion, Peace & Justice Studies,

Fernando Enns heeft vele publicaties op zijn naam staan op het gebied van vrede, verzoening, gerechtigheid en herstelrecht (restauratieve gerechtigheid). Aan het seminarium doceert hij systematische theologie, oecumenische theologie en ethiek, met in het bijzonder aandacht voor het perspectief van de vredeskerken. Het onderzoek van zijn leerstoel Vredestheologie en Ethiek is gericht op de rol van religie in conflict, vredesprocessen en verzoening.

Fernando is coördinator van het academisch centrum Amsterdam Centre for Religion, Peace & Justice Studies.

Naast zijn werkzaamheden voor het seminarium maakt Fernando deel uit van het Central Committee van de Wereldraad van Kerken.


Dr. Christiane Karrer (1960)
Docent Bijbelse Theologie

Christiane Karrer is docent Bijbelse Theologie aan de VU vanwege het doopsgezind seminarium en predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht. Zij werkte eerder als docent Oude Testament in München en Kiel, en promoveerde in Kiel.


Prof. dr. Chris Doude van Troostwijk (1962)
Visiting professor Vrijzinnige Theologie

Theoloog, filosoof en theaterwetenschapper Chris Doude van Troostwijk (1962) is drie jaar lang gastprofessor Vrijzinnige Theologie aan het doopsgezind seminarium, daarin ondersteund door dr. Iris Speckmann. Hij werkt in die periode aan een handlexicon voor vrijzinnig geloven en -denken, en aan een onderzoek onder de titel ‘Solidaire onwetendheid – hoe het Geheim vrijzinnigen verbindt’.

Naast het geven van onderwijs en nascholing aan de VU organiseert hij studiedagen en geeft hij lezingen in doopsgezinde en vrijzinnige gemeenten in het hele land.


Dr. Nina Schroeder (1990) 
Postdoc-onderzoeker en docent

Nina Schroeder is werkzaam als onderzoeker en docent op het gebied van de doopsgezinde geschiedenis aan het doopsgezind seminarium en de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Ze is ook coördinator van de minor Peace Theology and Anabaptist Mennonite Traditions.  

In 2018 promoveerde zij op een analyse van de diverse manieren waarop zestiende-eeuwse wederdopers, mennonieten en doopsgezinden werden weergegeven in de beeldende kunst in de Republiek der Verenigde Nederlanden (1581-1795). Als kunsthistorica werkend in het interdisciplinaire Mennonite Studies, omvat haar onderzoeksgebied onder andere de culturele betrokkenheid en het materieel erfgoed van Nederlandse doopsgezinden in de vroegmoderne tijd.

Sinds 2019 heeft ze zitting in het bestuur van de Doopsgezinde Historische Kring en maakt ze deel uit van het coördinatieteam van het ACHHP (Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism) aan de Vrije Universiteit.


Prof. dr. Mirjam van Veen (1969)
Hoogleraar Geschiedenis van het Doperdom en Aanverwante Stromingen

Mirjam van Veen bezet de leerstoel Geschiedenis van het Doperdom en Aanverwante Stromingen aan de Vrije Universiteit. Zij promoveerde op een proefschrift over de polemiek tussen Dirck Volckertsz Coornhert en Johannes Calvijn. De polemiek tussen de Radicale Reformatie en de ‘mainstream’ Reformatie heeft haar daarna nooit meer losgelaten. Momenteel doet zij vooral onderzoek naar religieuze vluchtelingen in de zestiende eeuw en naar de invloed van Sebastian Castellio, één van de eerste pleitbezorgers voor religieuze tolerantie.

Daarnaast is zij een van de coördinatoren van het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism. Dit centrum stimuleert de bestudering van het unieke religieuze erfgoed dat in Amsterdam wordt bewaard. Een belangrijk aspect van dit centrum is uiteraard de bestudering van het rijke doperse erfgoed.
Zie ook www.mirjamvanveen.nl


Dr. Marius van Hoogstraten (1985)
Postdoctoraal onderzoeker en docent Vrijzinnige Theologie

Marius is onderzoeker en docent op het gebied van de vrijzinnige theologie. In zijn onderzoek brengt hij de recentere wijsbegeerte in gesprek met de doperse traditie. In het bijzonder gaat hij vanuit filosofisch-vrijzinnig perspectief het gesprek aan met de (vermeende) grondvesten van de doperse beweging in de zestiende eeuw.

In 2019 promoveerde Marius op de mogelijke bijdrage van de ‘theopoetica’ van drie hedendaagse denkers (Richard Kearney, John Caputo en Catherine Keller) voor het opbouwen van interreligieuze relaties. Volgens Marius helpt dit soort theologisch denken ons de soms wat moeilijke en weerspannige aard van zulke relaties niet te schuwen.

Marius woont in Hamburg met zijn gezin en is lekenpreker in de doopsgezinde gemeente aldaar. Als hij tijd heeft gaat hij graag wandelen en kamperen in het mooie Schleswig-Holstein.