Jaarthema 'Wereld van Verschil'

Organisaties

Daden gaan woorden te boven

Doopsgezinden zijn actief in de maatschappij, hebben een groot wereldwijd netwerk en kennen een rijk verleden. Geloof en leven, woorden en daden zijn voor doopsgezinden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit komt tot uiting in een groot aantal doopsgezinde organisaties. Op deze site vindt u een overzicht van deze organisaties en kunt u doorklikken naar hun eigen websites.

Daden gaan woorden te boven. Vanuit deze organisaties wordt geprobeerd handen en voeten te geven aan het werken aan vrede, recht en samenleven. In binnen- en  buitenland zijn diverse partnerships en projecten.

De doopsgezinden kennen een lange en rijke geschiedenis. Zeker Nederland, de bakermat van waaruit de internationale doperse beweging is ontstaan. Deze organisaties zetten zich in om dat verleden levend te houden.

Deze organisaties brengen mensen bij elkaar rondom Bijbelverhalen. Door elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan, kan iedereen werken aan zijn of haar persoonlijke (geloofs)ontwikkeling.

Doopsgezinde broederschapshuizen zijn vakantie- en conferentieoorden die openstaan voor groepen of individuele gasten, ongeacht religie of levensbeschouwing.. Ze liggen allen op prachtige locaties, van bos tot duin (en soms allebei), verspreid door Nederland.

Er zijn diverse sociëteiten en ringen, waarin doopsgezinde gemeenten in hetzelfde geografisch gebied samenwerken om gebruik te kunnen maken van elkaars kennis, netwerk en expertise.

In het verleden waren er diverse doopsgezinde gemeenten met eigen woonvoorzieningen, voornamelijk voor ouderen. Deze woonvoorzieningen zijn inmiddels bijna allemaal verzelfstandigd, al dan niet binnen een (zorg)organisatie, maar zijn nog wel ‘doopsgezind geëngageerd’.

Thema's

rainbow on sky

Broederschapshuizen

Organisaties bekijken

Organisaties

Sociëteiten en ringen

Organisaties bekijken

Lijst van organisaties

A

Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Singel 454 | 1017 AW | Amsterdam

https://www.doopsgezinden.nl

F

Friese Doopsgezinde Sociëteit

Boeier 1 | 9051 PP | Stiens

http://www.fds.doopsgezind.nl

K

Kampeerhuis Samen Een

Binnenpad 135 | 8355 BW | GIETHOORN

https://sameneen.nl

R

Ring Midden Nederland

Singel 454 | 1017 AW | Amsterdam

Rijper Sociëteit

De Dillenburg 36 | 1483 VT | De Rijp

Ring Bolsward

Sudergoweg 34 | 8651 CN | IJlst

S

Sociëteit van Doopsgezinde Gemeenten in Groningen Drenthe en Oost Friesland (GDS)

Markeweg 3 | 9468 BN | Annen

https://www.gds.doopsgezind.nl