Organisatie

Organisatie

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) ondersteunt de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland, fungeert als landelijk bureau en centraal beleids-/bestuursorgaan, en verzorgt de vertegenwoordiging naar andere organisaties in binnen- en buitenland. Bij de ADS zijn op dit moment 100 doopsgezinde gemeenten aangesloten.

Vanuit het ADS-bureau worden de landelijke, regionale en lokale doopsgezinde organisaties en gemeenten ondersteund. Het bureau draagt zorg voor de dagelijkse, praktische uitvoering van het beleid: secretariaat, financiën, communicatie, algemene zaken. Ook onderhoudt de ADS samenwerkingsverbanden en contacten met andere (religieuze en maatschappelijke) organisaties.