in flight dove

Peace and Justice Studies

The Amsterdam Centre for Religion and Peace & Justice Studies is een academisch centrum om ideeën over vrede en rechtvaardigheid vanuit religieus oogpunt uit te wisselen.

Het ACRPJ biedt in samenwerking met het Doopsgezind Seminarium aan de Vrije Universiteit Amsterdam verschillende universitaire studieonderdelen aan. Voor bachelorstudenten die zich willen verdiepen in vraagstukken van vrede en conflictstudies is er een minor in Peace & Conflict Studies. Als onderdeel van de master Theologie & Religiewetenschappen heeft het ACRPJ de specialisatie Peace, Trauma and Religion ingericht. Jaarlijks trekken beide studieonderdelen een internationale en religieus diverse groep studenten aan, die zich willen bezighouden met vraagstukken op het snijvlak van religie, vrede, trauma en conflicttransformatie.

Voor ieder die geïnteresseerd is organiseert het centrum elk jaar bijeenkomsten, symposia, en een serie open colleges.