brown and blue wooden cabinet

Archivering

De Commissie tot de Archieven ondersteunt doopsgezinde gemeenten, stichtingen en sociëteiten bij het beschrijven en onderbrengen van hun archiefstukken. De commissie helpt met het in kaart brengen van het archief, geeft advies omtrent om wat in het archief opgenomen hoort te worden, en op welke manier het archief het best bewaard kan worden.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar de secretaris: Ruth Winsemius | e-mail.