Doelstelling en structuur

Doelstelling en structuur

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) is opgericht in 1811 met als oorspronkelijk doel het verzorgen van de opleiding van predikanten en het financieel ondersteunen van ‘behoeftige gemeenten’. Tegenwoordig functioneert de ADS als landelijk bureau voor de hele geloofsgemeenschap: landelijk, regionaal en lokaal.

Bestuur
Het bestuur is belast met het bestuur van de Sociëteit en bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen. Samenstelling van het bestuur:

voorzitter: Mw. M.C. Hoffscholte-Spoelder info@ads.nl
secretaris: Dhr. J. Brüsewitz
penningmeester: Dhr. C.H. Dalmeijer
lid: Mw. T.I.V. Bonnema-Tekelenburg
lid: Mw. S.P. van der Meulen
adviseur: Mw. M.M. Stam-Timmer

In 2020 is een ledenraad gevormd met vertegenwoordigers van gemeenten uit de verschillende regio’s. Het aantal vertegenwoordigers vanuit een regio wordt bepaald door het aantal gemeenten en individuele leden in zo’n gebied. De ledenraad bestaat uit maximaal 20 leden. De ledenraad heeft als taak het toezicht op het bestuur en toezicht op de verantwoording die het bestuur aflegt. De leden van de ledenraad leggen achteraf verantwoording af aan de gemeenten die hen hebben aangewezen.

Ledenraad
Netwerk Regio Oost:
F. Wouda, DG Arnhem; I. Verhey, DG Nijmegen
Friese Doopsgezinde Sociëteit (FDS):
J. Regnerus, DG Drachten; B. Van Dijk, DG Leeuwarden; C. Luiten, DG Stiens; M. van der Meulen, DG Heereveen/Tjalleberd
Sociëteit van Doopsgezinde Gemeenten in Groningen, Drenthe en
Oost-Friesland (GDS)

H. Blanksma, DG Haren; A.A. de Vries, DG Haren
Noord-Holland
J. van Vrede, DG Haarlem; P.M. Doeven, DG Koog en Zaandijk en Westzaan;
J. Joore, DG Aalsmeer; J.C. Nolthenius, DG Enkhuizen
Ring Midden Nederland (RMN):

A.J. Bootsma, DG Utrecht; H.W. Hajonides, DG Naarden-Bussum
Ring Zuidwest Nederland (RZWN):
M.M. Hofman, DG Zoetermeer; F.J. Manting, DG Dordrecht;
B. van de Vijver, DG Rotterdam
Ring Zwolle:
A.H. Bakker, DG Steenwijk, E. Visser-Duinkerken, DG Zwolle
Bijzondere-/niet-regionale gemeenschappen: A.C. Philippo

Één keer per jaar wordt een Gemeenteberaad (thans Mondig op Zondag) georganiseerd. Dit beraad is toegankelijk voor alle doopsgezinden. Hier komen (geloofs)inhoudelijke onderwerpen aan de orde. Het gemeenteberaad dient als plek voor ontmoeting, viering en inspiratie.