Collecte: Inloophuis de Ruimte

Collecte: Inloophuis de Ruimte

Inloophuis De Ruimte is in 1988 vanuit de doopsgezinde traditie begonnen als een ‘huiskamer voor de buurt’ en is daarmee de oudste buurthuiskamer van Almere.

Wij willen een plek zijn waar mensen welkom zijn, puur om wie ze zijn. Niet om wat ze doen, wie ze kennen, of wat ze hebben. In deze tijd, waarin mensen zo snel geneigd zijn elkaar de maat te nemen, willen wij verbindend zijn door iedereen een goede plek aanbieden waar men zichzelf kan zijn.

Aan de basis van wat er in het Inloophuis wordt gedaan, staat het werk van vrijwilligers tijdens de open inloop. Elke werkdag is het Inloophuis open voor iedereen die langs wil komen. Op dit moment zijn veertien vrijwilligers aan het Inloophuis verbonden. Deze vrijwilligers zorgen er als gastheer/-vrouw voor dat de bezoekers van de open inloop zich thuis voelen. Er wordt gezorgd voor een kopje koffie of thee en men staat altijd open voor een gesprek. Of dat nu gaat over het weer, voetbal of over iets wat mensen persoonlijk raakt – de gastvrouw/-heer heeft altijd een luisterend oor en zal zonder oordeel het verhaal aanhoren. In 2023 werden er 225 open inlopen gehouden waar we ruim 3.000 bezoekers konden verwelkomen.

Naast de open inloop worden er in het Inloophuis ook andere activiteiten georganiseerd: wekelijks is er een gezellige maaltijdgroep waar door bezoekers gekookt wordt voor acht à tien personen. Elke tweede woensdag van de maand is er een wandelgroep, en maandelijks is er een spreekuur voor mensen met vragen over hun financiële situatie en voor hulp bij het aanvragen van voorzieningen.

Ook wordt het Inloophuis gebruikt voor het gebarencafé voor doven een slechthorenden, en voor cursussen ‘geweldloos communiceren’. Daarnaast biedt het Inloophuis onderdak aan een groep die vluchtelingenquilts en -comforters maakt. En uiteraard is het Inloophuis de plek waar de doopgezinde gemeente Almere een deel van haar vieringen en vergaderingen houdt.

Om het Inloophuis toegankelijk te houden voor nog meer mensen, willen we gaan verbouwen. We willen het inloophuis beter toegankelijk maken voor mensen met een mobiele beperking. Hiervoor moeten de deuren verbreed worden en een invalidentoilet geïnstalleerd worden.

Vorig jaar zijn we met een mooie groep mensen aan het werk gegaan om het Inloophuis weer de plek in de buurt te geven die het vóór corona ook had. Daartoe hebben we nieuwe activiteiten ontwikkeld om meer mensen uit de buurt bij het Inloophuis te betrekken. Dit heeft al vruchten afgeworpen, en daarom willen we deze activiteiten dit jaar uitbouwen. We denken daarbij aan avonden over een bepaald thema, zingevingsbijeenkomsten, meer open inloopmomenten, etc. Op dit moment is de financiële situatie van het Inloophuis daar nog niet sterk genoeg voor. Met uw bijdrage kunnen we deze activiteiten uitbreiden.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam, o.v.v. ‘De Ruimte’. U kunt ook direct doneren via de QR-code hieronder.

De mensen van wie het e-mailadres bekend is bij de ADS ontvangen op dinsdag 9 juli een betaallink via Kerkaccept.

Collecte: Inloophuis de Ruimte

Doneer direct via de QR-code