10 euro on white printer paper

Financiën

Ondersteuning administratie
De ADS kan behulpzaam zijn bij het (mee helpen) voeren van uw boekhouding en/of salarisadministratie. De ADS treedt ook op als tussenpersoon voor het aanspreken van interne of externe fondsen.

Vermogensbeheer
Stichting Menno Fund is de beleggingsinstelling voor doopsgezinde gemeenten en instellingen. Door de gezamenlijke inbreng van de deelnemers ontstaat een schaalgrootte waarbij het mogelijk is gebruik te maken van de expertise van professionele vermogensbeheerders, en tegelijkertijd een ‘dopers ethisch’ beleggingsbeleid te hanteren.

Collecterooster
De ADS verzorgt elk jaar een collecterooster, waarbij elke maand voor een ander doel wordt gecollecteerd. (Doopsgezinde) organisaties en projecten kunnen een aanvraag doen om in dit rooster te worden opgenomen. De ADS stuurt naar alle doopsgezinden die daartoe toestemming hebben gegeven een digitale collectebrief. Tevens collecteert een groot aantal doopsgezinde gemeenten in de dienst voor het in die maand gekozen doel. De gelden komen bij de ADS binnen en worden, na aftrek van een percentage voor de afhandelingkosten, aan de organisatie of het project overgemaakt. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eddy van den End | e-mail