Collecte: Commissie Indonesië

Collecte: Commissie Indonesië

Dit jaar vragen we uw ondersteuning voor de jongerenuitwisseling met Indonesië. Het is een lang gekoesterde wens van de broederschappen in Indonesië om de contacten met én tussen Nederlandse en Indonesische doopsgezinde jongeren te versterken. ‘Onze gemeenten kunnen veel van elkaar leren; kom naar ons toe met jullie jongeren!’ – zo hoorden wij, de Indonesië Commissie, vaak. Deze zomer wordt deze jongerenuitwisseling werkelijkheid.

De uitwisseling, georganiseerd onder de paraplu van de Stichting voor Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit, weerspiegelt de samenwerking van de diverse organisaties rond projecten in Indonesië. In de nabije toekomst willen we ook gastheer zijn voor doopsgezinde jongeren uit Indonesië die naar Nederland komen. Ook daar hopen we een bijdrage aan te kunnen geven.

De zestien deelnemende jongeren uit Nederland zijn enthousiast, willen veel leren, ontdekken en kennismaken met de veelzijdige doopsgezinde gemeenten in Indonesië. En ze hebben ook veel te brengen: onze doopsgezinde geschiedenis, hoe wij gemeente zijn in Nederland, en hoe ze zelf hun geloof beleven.

We willen u vragen de jongeren uit Nederland en ook de gemeenten in Indonesië een steun in de rug te geven. In Indonesië zijn ze inmiddels druk bezig met alle voorbereidingen. En ook de Nederlandse jongeren zetten zich op vele manieren in. We zijn ervan overtuigd dat het een gezegende en bijzondere tijd voor hen zal worden deze zomer, waarover ze later graag hun ervaringen zullen delen.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam, o.v.v. ‘Indonesië’. U kunt ook direct doneren via de QR-code hieronder.

De mensen van wie het e-mailadres bekend is bij de ADS ontvangen op dinsdag 11 juni een betaallink via Kerkaccept.

Collecte: Commissie Indonesië

Doneer direct via de QR-code