Doopsgezind Erfgoedcentrum

Doopsgezind Erfgoedcentrum

Doopsgezinden zijn rijk aan erfgoed. De bibliotheken zijn nationaal en internationaal vermaard. Oude vermaningen getuigen van een rijk verleden; wandborden en quilts vertellen van een veelkleurige doopsgezinde cultuur.

Tegenwoordig zijn er veel gemeenten en leden die worstelen met de vraag wat ze met het erfgoed aan moeten. Wanneer een vermaning de deuren sluit, wordt die vraag vaak acuut. Het nieuwe doopsgezinde erfgoedcentrum kan dan helpen de weg te vinden naar een archief of een museum om bepaald erfgoed te bewaren, óf om verantwoord te beslissen dat iets niet bewaard hoeft te worden. Hiertoe en voor veel andere vragen is het erfgoedcentrum opgericht.

Dat is gebeurd in samenspraak met andere commissies die zich bezighouden met het doopsgezind erfgoed. Gezamenlijk is uitgebreid gesproken over de wenselijkheid van een dergelijk centrum en de taken ervan. De bedoeling is niet dat het erfgoedcentrum andere commissies overbodig maakt; wél dat het erfgoedcentrum de weg wijst, desgewenst ondersteuning biedt en verhalen over de betekenis van erfgoed doorvertelt.

Het erfgoedcentrum bestaat uit dr. Mirjam van Veen, hoogleraar Doperdom aan het doopsgezind seminarium, een coördinator en een onderzoeker. Het erfgoedcentrum is te bereiken via onderstaande knop.