Extra Collecte: Stichting Broodnodig Tilburg

Extra Collecte: Stichting Broodnodig Tilburg

Op 23 maart jl. hield politica Esmah Lahlah de Menno Simonslezing. Een verhaal over armoede en bestaanszekerheid. Haar lezing was een pleidooi om te streven naar een echte samenleving. Van een samenleving van zelfredzaamheid naar eentje van samenredzaamheid. Een samenleving waarin overheden en hulpverleners niet bepalen wat goed is voor mensen en dat er niet over- maar met mensen gepraat wordt. Een samenleving waar niet de niet-armen oplossingen verzinnen voor mensen in armoede. Armoede is geen keuze, armoede is een complexe samenloop van omstandigheden en als we met elkaar zoeken naar waar talenten van mensen liggen we veel verder komen.

Om ook wat daden bij woorden te voegen koos Lahlah, in samenspraak met de ADS, voor Stichting Broodnodig als doel voor de collecte. Stichting Broodnodig is een organisatie zoals er gelukkig veel zijn in Nederland. Een organisatie dat begon als een klein particulier initiatief waarin brood gegeven werd aan mensen die dat hard nodig hebben. Zonder aanziens des persoons. Op basis van vertrouwen. Geen eindeloze formulieren of het aanleveren van bewijsstukken om te laten zien dat je echt wel arm bent.

Daarbij worden ze wel ondersteund door diverse instanties, grote en kleine bedrijven, donateurs en sympathisanten. Deze instanties zorgen voor het dagelijks brood, de voedselpakketten, kleding en nog veel meer. En dit alles gaat rechtstreeks naar de mensen die het zo hard nodig hebben.

De activiteiten en beweegredenen van Stichting BroodNodig zijn geïnspireerd op het gedachtegoed en levenswerk van Gerrit Poels (De Broodpater), beter bekend onder de naam “Pater Poels”. Enkele jaren geleden heeft hij het stokje doorgegeven aan zijn pleegdochter Hülya en zij zet zich met al haar vrijwilligers vol overgave in om in de meest elementaire levensbehoeften te voorzien.

U kunt bijdragen aan dit mooie doel door geld over te maken op rekeningnummer NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam, o.v.v. ‘Menno Simonslezing 2024’. U kunt ook direct doneren via de QR-code hieronder.

Extra Collecte: Stichting Broodnodig Tilburg

Doneer direct via de QR-code