Gemeenteondersteuning

Gemeenteondersteuning

De ADS ondersteunt de zelfstandige doopsgezinde gemeenten bij de praktische uitvoering van gemeente zijn in deze tijd.  Daarbij heeft zij een adviserende en begeleidende rol.  Zo biedt ze ondersteuning aan kerkenraden en denkt ze mee bij veranderingsprocessen. Begeleiding op maat, maar ook regionale of landelijke trainingen of bijeenkomsten, behoren tot de mogelijkheden.

Ook op gebied van jeugd en jongeren is begeleiding, ondersteuning en advies mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de consulent gemeenteondersteuning Willemijn Heerlien | e-mail of met coördinator jongerenwerk Joke van der Heide | e-mail