Seminarium

Het Doopsgezind Seminarium is de academische instelling van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit voor theologische opleiding, onderzoek en training vanuit dopers perspectief in een oecumenische en multireligieuze context.

De focus is gericht op Verleden, Vrede en Vrijheid op een basis van theologische reflectie, kennis, competentie en inspiratie.

Het Doopsgezind Seminarium staat open voor samenwerking met andere opleidingsinstituten, de grotere oecumenische gemeenschap en is in het bijzonder georiënteerd op Europese en internationale verbinding.

Secretariaat Doopsgezind Seminarium 
Mw. Vera Kok | e-mail