assorted books in shallow focus photography

Opleidingen

Aan de slag als predikant of voorganger in de doopsgezinde geloofsgemeenschap? Hier vind je alle informatie over de opleidingen die het Doopsgezind Seminarium biedt, in samenwerking met de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU).

Binnen de bachelor Theologie van de VU is een specifiek doopsgezind programma ontwikkeld. Binnen de master Theologie kunnen studenten verschillende trajecten volgen die inhoudelijk zijn afgestemd op de eisen die de Doopsgezinde Broederschap stelt voor proponent-predikanten en proponent-voorgangers.

Na het behalen van de Mastergraad kan de student proponentsexamen doen. Hiermee wordt hij bekwaam om in een doopsgezinde gemeente alle voorkomende werkzaamheden van herder en leraar te verrichten. Zij/hij wordt hiertoe door het College van Curatoren van het Doopsgezind Seminarium voorgedragen aan de Broederschapsvergadering, die bevoegdheid verleent om in elke doopsgezinde gemeente werkzaam te zijn.

Voor zowel de bachelor- als de verschillende masteropleidingen is inschrijving nodig bij zowel de VU als bij het Doopsgezind Seminarium. De inschrijving bestaat o.a. uit een assessment en een toelatingsgesprek.