black bird flying at sky

Vrijzinnige Theologie 

De wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie (Inventive Theology) is in 2015 ingesteld om in een geseculariseerde tijd invulling te geven aan de (potentiële) positie en rol van vrijzinnig geloven. Door onderzoek, onderwijs en openbare lezingen zoeken we het hernieuwde gesprek met traditie, wetenschap en cultuur. Vrijzinnig geloven is ‘niet-dogmatisch’, maar wat is het wel? En welke rol speelt daarbij de interactie tussen gemeenschap en individu?

Bij vrijzinnige theologie gaat het ons om ars credendi, een ‘inventieve’ of doe-het-zelf-theologie, met wortels niet alleen in de liberale en doperse theologie maar ook in de retorica en het humanisme. In een nevenschikkend samenspel met wijsbegeerte zoeken we vindplaatsen (in de retorica: inventio) voor een vrij maar affirmatief belijden.

De wisselleerstoel is onderdeel van het Doopsgezind Seminarium aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkt samen met de Luxemburg School of Religion & Society.