Agenda

Fototentoonstelling Eva, Sara en Hanna. Vrouwen van de wereld (Carolijne Waltman/Bijbels Museum)
14 jan

Vrouwen van de wereld

Het Bijbels Museum en kunstenaar Caroline Waltman presenteren in samenwerking met Fotogalerie De Gang in Haarlem een nieuwe tentoonstelling met…

Open College: The Land as a Mirror
28 mrt

Open College: The Land as a Mirror

Environmental Justice from an African Perspective In veel Afrikaanse tradities wordt het land in hoge mate vereerd als bron van…

Doopdienst Nick Everts
2 apr

Doopdienst Nick Everts

Op zondag 2 april (Palmpasen) zal ds. Nick Everts, regiopredikant Groningen/Drenthe, zijn kinderdoop met een belijdenis en doop laten bekrachtigen. Aan deze dienst in de Vermaning in Groningen werkt ds. Marion Bruggen mee. Jong en oud is welkom!

Open College: The War in Ukraine: An Emergency Call for a Sustainable Future
4 apr

Open College: The War in Ukraine: An Emergency Call for a Sustainable Future

Na de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van energie en voedsel exponentieel gestegen, waardoor hetaantal mensen zonder voedselzekerheid in…

Musicians Without Borders
11 apr

Musicians Without Borders

Fabienne van Eck komt vertellen over haar werk, waarbij zij kinderen die in de moeilijke omstandigheden wonen muzieklessen geeft. Muziek geeft de kinderen veerkracht.

Project Geestdrift: Woorden om in te wonen
14 apr

Project Geestdrift: Woorden om in te wonen

Kathlyn Wuyts en muzikant/filmmaker Annick Sickinghe schrijven Nederlandstalige liedjes en verhalen en maken beeldend werk vanuit de oneindige verwondering die ze voelen voor de wereld en voor het bestaan.

Bijeenkomst Commissie Kerk en Kunstbezit
15 apr

Bijeenkomst Commissie Kerk en Kunstbezit

De ADS-commissie Kerk en Kunstbezit spant zich al sinds jaar en dag in voor kleiner wordende doopsgezinde gemeenten, die hun…

Ontmoeting met gevolgen
16 apr

Ontmoeting met gevolgen

Het toneelstuk Ontmoeting met gevolgen gaat, zoals eerder al is vermeld, over twee vrouwen. De ene is de vrouw van…

Open College: A Call for an Ecumenical Dialogue on a Just Peace
18 apr

Open College: A Call for an Ecumenical Dialogue on a Just Peace

The challenges for the Interkerkelijke Vredesberaad (IKV), InterChurch Peacecouncil, in the Netherlands In deze lezing delen Ad van der Helm…

Open College: Church, Climate Crisis, and Conflict
20 apr

Open College: Church, Climate Crisis, and Conflict

How Churches Can and Must Work for Change De oorlog in Oekraïne heeft niet alleen degenen getroffen die in het…

close-up photo of white feather
21 apr

Retraite LICHT-GERAAKT

Wat is het leven licht als je wordt geraakt door ervaringen die goed, waarachtig en mooi zijn.Zoals vreugde om vriendschap,…

Open College: Pastoral, Prophetic and Practical
9 mei

Open College: Pastoral, Prophetic and Practical

Pacific Spirituality and Political Engagement We ervaren steeds meer dat de huidige benadering van ontwikkeling als constante groei niet duurzaamis….

Open College: From Climate Conflicts Towards Environmental Peace
11 mei

Open College: From Climate Conflicts Towards Environmental Peace

Klimaatverandering vormt een groot risico voor de menselijke veiligheid, en moet daarom gezien wordenals een van de belangrijkste crises die…

Voorjaarsledenraad
13 mei

Voorjaarsledenraad

De Ledenraad komt op 13 mei in Mennorode bijeen voor de eerste bijeenkomst van het jaar. Op de agenda staan…

Liedboekdag
13 mei

Liedboekdag

Tien jaar is het Liedboek dit jaar. Het is in de kerken breed in gebruik genomen. In de rijke inhoud…

Gemeenteberaad 2022
10 jun

Gemeenteberaad 2023

Op 10 juni zal in Mennorode het vierde Gemeenteberaad plaatsvinden. Een dag van informatie, inspiratie en ontmoeting voor alle doopsgezinden….