SMPR (seksueel misbruik)

SMPR (Seksueel Misbruik in Pastorale en gezags–Relaties) houdt zich bezig met misbruik van macht of vertrouwen door een pastor, predikant, voorganger of een kerkelijk functionaris ten opzichte van een gemeentelid. Dit misbruik kan zijn in de vorm van seksuele handelingen, toespelingen of uitnodigingen tot seksueel contact, dan wel ander intimiderend gedrag, vaak onder druk van geheimhouding. Het gaat dus niet alleen om grensoverschrijdend gedrag van voorgangers of pastoraal werkenden in de gemeente, maar om állen die in de gemeente een functie bekleden, zoals kerkenraadsleden, wijkcontactpersonen, koordirigenten, kosters/beheerders en jeugdwerkers.

Protocol
Het is van groot belang om als kerkenraad te weten hoe te handelen als een gemeente geconfronteerd wordt met (signalen) van seksueel misbruik.
Om kerkenraden daarin te ondersteunen is door de Broederschapsvergadering in voorjaar 2011 het ‘ADS protocol in zake seksueel misbruik in pastorale relaties en gezagsrelaties‘ aangenomen.

Meldpunt
Daarnaast is de ADS aangesloten bij het meldpunt SMPR. Bij het meldpunt kunt u, zo nodig anoniem, telefonisch (030 303 8590) of per mail terecht als u te maken heeft (gehad) met seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Een deskundige medewerker van het meldpunt is er voor de eerste opvang en biedt een luisterend oor. Ook kunt u informatie krijgen over mogelijkheden van aanpak. En benadeelden kunnen, als zij dat willen, in contact gebracht worden met een vertrouwenspersoon.