Collecte: Doopsgezinde broederschappen in Indonesië

Collecte: Doopsgezinde broederschappen in Indonesië

De Indonesië Commissie werkt aan verbondenheid tussen de doopsgezinden in Indonesië en Nederland. Dit doet zij door samen te werken met de drie broederschappen: Gereja Kirsten Muria Indonesia (GKMI), Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) en Jemaat Kristen Indonesia (JKI). Ook is er een nauwe samenwerking met de theologische hogeschool (STAKKWW) in Pati en de Universitas Kristen Duta Wacana in Yoyakarta. Met de broederschappen werken wij kleinschalig samen op het gebied van gemeenteondersteuning, uitwisselingen tussen jongeren en het faciliteren van doopsgezinde gemeentecontacten tussen Nederland en Indonesië. Per jaar stelt de Indonesië Commissie samen met de broederschappen een collectedoel vast. Dit jaar collecteren we voor studiebeurzen die we aan studenten aan de theologische hogeschool te Pati beschikbaar stellen. Jonge studenten uit minder draagkrachtige families kunnen met deze bijdrage een vierjarige hbo-studie volgen die hen opleidt voor het werken in de lokale gemeenten, veelal op centraal Java.

U kunt uw gift overmaken op: NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam, inzake ‘Indonesië’.

U kunt gemakkelijker geven door de QR-code te scannen met de camera-app van uw telefoon. Mensen waarvan het e-mailadres bekend is bij de ADS krijgen op dinsdag 16 mei een persoonlijk mail via KerkAccept met een betaallink.

Collecte: Doopsgezinde broederschappen in Indonesië

Scan de QR-code om direct een donatie te doen