Collecte: Doopsgezinde Zending

Collecte: Doopsgezinde Zending

God heeft mij geschikt gemaakt om zijn dienaar te zijn (2 Korintiërs 3:6).

De Doopsgezinde Zending zet zich in om mensen toe te rusten en geloofs- en gemeente-opbouw te stimuleren. Dat doet ze in Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Europa.

De samenwerking met de Indonesië-commissie van de ADS is dit jaar geïntensiveerd; we maken graag gebruik van de kennis en het netwerk van de commissieleden. Samen ondersteunen we in totaal tien Indonesiërs die studeren aan de STAKWW, het doopsgezind seminarium in Pati. Een aantal van hen studeert in het Christian Education Program, de anderen studeren er theologie.

Daarnaast steunt de Doopsgezinde Zending het project ‘Youth Exchange Indonesia 2024’. Onze Pink-stercollecte was voor dit doel bestemd. Inmiddels zijn de deelnemers en de begeleiders bekend. In januari zullen zij in Dopersduin bijeenkomen om zich voor te bereiden op de reis. De Doopsgezinde Zending biedt financiële en administratieve ondersteuning voor dit project.

In Tanzania ondersteunt de Doopsgezinde Zending vrouwen die de opleiding tot pastor aan het Men-nonite Theological College of Eastern Africa (MTCEA) volgen. Onze voorzitter, ds. Marijn Vermet, is op uitnodiging toegetreden tot de board van het MTCEA. In het voorjaar zal hij ds. Christien Duhoux-Rueb vergezellen wanneer zij in Tanzania workshops gaat verzorgen voor de vrouwelijke studenten aldaar. Bij de voorbereiding van deze reis wordt dankbaar gebruik gemaakt van het netwerk dat Doopsgezind WereldWerk in Tanzania heeft.

Naast de speerpunten Indonesië en Tanzania, ondersteunt de Doopsgezinde Zending projecten in Zuid-Amerika en in Europa.

Maak het werk van de Doopsgezinde Zending mogelijk en maak uw bijdrage over op NL91 TRIO 0338 5200 58 t.n.v. Doopsgezinde Zending onder vermelding van ‘collecte najaar 2023’. U kunt ook overmaken op rekeningnummer NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam, o.v.v. ‘collecte Zending’. U kunt ook direct doneren via de QR-code hieronder.

Mensen waarvan het e-mailadres bekend is bij de ADS krijgen op dinsdag 31 oktober een persoonlijk mail met een QR-code.

www.doopsgezindezending.nl

Collecte: Doopsgezinde Zending

Doneer direct via de QR-code