Collecte: Mondig en Mondig+

Collecte: Mondig en Mondig+

‘Als alles dan weer samenkomt kan je tot mooie dingen komen.’

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Veel dingen werden anders en bleven toch hetzelfde. De podcast over het jaarthema ‘Wereld van verschil’ werd geïntroduceerd en er werd een gebedenboekje gemaakt. Een spannende nieuwe manier van het inhoudelijk vormgeven van het jaarthema. We moeten eerlijk toegeven dat de podcast weliswaar interessante gesprekken en genoeg geestelijk voedsel omtrent het jaarthema opleverde, maar dat hij nog niet echt zijn weg vond naar het grote publiek. Daarom zullen we, naast een podcast, blijven zoeken naar manieren om te inspireren en de prikkelen in het nieuwe seizoen.

De bladen probeerden steeds te blijven inspireren, ook na de naamsverandering. Doopsgezind NL en Doopsgezind Plus werden Mondig en Mondig+. Inhoudelijk veranderde er niks. Wel werden het blad en de nieuwe website meer met elkaar verbonden, doordat unieke content rond belangrijke thema’s soms alleen op de website verscheen of alleen in een podcast werd behandeld. Zo konden blad, website en podcast elkaar versterken. Op die manier zijn bijvoorbeeld de thema’s geweldloosheid, duurzaamheid en de kloof tussen arm en rijk op verschillende plekken uitgediept.

Dit alles was en is alleen mogelijk dankzij de bijdragen die we van u als lezers en bezoekers mogen ontvangen. Daar zijn wij zeer dankbaar voor en we hopen dat we ook voor dit jaar mogen rekenen op uw – vrijwillige – bijdrage. Als richtlijn noemen we het bedrag van € 40,-. Is dat te veel voor u, dan is een kleiner bedrag natuurlijk ook prima, en uiteraard is een hoger bedrag ook zeer welkom. Mocht u helemaal niet in staat zijn een bijdrage te doen, dan hoeft u Mondig natuurlijk niet op te zeggen, want we willen graag dat ons blad voor iedereen beschikbaar is.

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL19 ABNA 0243 4938 86 van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit onder vermelding van ‘vrijwillige bijdrage Mondig’. Mogen we weer op u rekenen?

Collecte: Mondig en Mondig+

Doneer direct door de QR-code te scannen