‘Doopsgezinde verwoesting’

‘Doopsgezinde verwoesting’

Na eerdere berichtgeving in Trouw over mennonieten die delen van het regenwoud in Suriname en Peru ontbossen om zich er te kunnen vestigen verscheen er afgelopen maandag een column van Karin Amatmoekrim in NRC over ‘doopsgezinde verwoestingen’.
Verontwaardigde reacties volgden na de berichtgeving in Trouw alsook vragen over hoe we ons daar als Nederlandse en wereldwijde doperse gemeenschap toe moeten verhouden. Afgelopen dagen kwamen er weer veel reacties binnen op de column in NRC.

De ADS wil duidelijk stellen dat genoemde mennonitische groepen slechts ver verwant zijn aan de Nederlandse doopsgezinden, al zijn het wel volgelingen van Menno Simons. Ze zijn geen lid van Mennonite World Conference (MWC), de organisatie die anabaptisten uit de hele wereld met elkaar verbindt. Toch probeert MWC via haar Peace Commission en de Creation Care Task Force in contact te komen met deze gemeenschappen om in gesprek te gaan.

De Nederlandse doopsgezinden hebben respect voor hun geloof, maar zijn het oneens met de manier waarop ze er mee omgaan. We doen ons best en we hopen dat onze (inter)nationale inspanningen voor klimaat, vrede en duurzaamheid bij hen weerklank zullen vinden.

Op dit moment is er een officiële reactie op de column, in de vorm van een ingezonden brief, naar NRC verstuurd. Zolang dat proces nog loopt kan die ingezonden brief nog niet openbaar gemaakt worden. Zodra dat wel kan zal de ADS deze op de website plaatsen.