Officiële reactie op ‘Doopsgezinde verwoestingen’

Officiële reactie op ‘Doopsgezinde verwoestingen’

De column van mevrouw Amatmoekrim in de NRC van 25 juni jl. behoeft aanvulling waar het de verwisseling betreft van de aanduiding mennonieten en doopsgezinden.

Mennonieten zijn niet één op één hetzelfde als doopsgezinden. En zeker niet hetzelfde als doopsgezinden die in Nederland een geloofsgemeenschap vormen. Het door elkaar gebruiken van de beide benamingen is voor de oppervlakkige buitenstaander verwarrend. De doopsgezinden in Nederland gebruiken al sinds het midden van de 17e eeuw niet meer de benaming mennonieten.

De mennonieten waarover in Suriname gesproken wordt is een gemeenschap die zich heeft teruggetrokken uit de omringende wereld in een vanuit hun geloof sterk gevoeld eigen gelijk. Zij staan afwijzend tegenover de wereldwijde gemeenschap van Mennonites. Waar Nederlandse doopsgezinden midden in de Nederlandse en wereldwijde samenleving staan, zijn deze mennonieten een zeer geïsoleerde sekte die alles buiten hun eigen gemeenschap afwijst.

Nederlandse doopsgezinden staan midden in de samenleving

Op de Wikipediapagina waar het stuk naar verwijst, wordt ook een duidelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen. Het is pertinent onjuist om alle mennonieten op deze manier over een kam te scheren.

Wij betreuren het zeer dat deze verwarring is ontstaan door het zo door elkaar gebruiken van de benaming mennonieten en doopsgezinden. Onze geloofsgemeenschap neemt in de scherpste bewoordingen afstand van de verwoesting van onze aarde. Ons verstaan van de traditie waarvan Menno Simons een van de grondleggers is, is die van een geloofsgemeenschap die zich verantwoordelijk voelt voor de wereld waarin wij leven.

We hopen dat u dit misverstand en het verkeerd gebruik van de woorden doopsgezind en mennoniet wilt rectificeren.

Tekst: Jaap Brüsewitz (secretaris ADS-bestuur) en Henk Stenvers (President Mennonite World Conference)
Beeld: Wikicommons