Statement van Community Peacemaker Teams Nederland

Statement van Community Peacemaker Teams Nederland

Een onmiddellijk langdurig staakt-het-vuren in Palestina-Gaza om niet meer levens te verliezen!

 Community Peacemaker Teams Nederland[1], voorheen Christian Peacemaker Teams, betreurt alle slachtoffers in Palestina en Israël in deze dagen en de afgelopen decennia zijn gevallen. Wij veroordelen de aanvallen en ontvoeringen van Hamas en vermoorden van Israëlische burgers evenzeer als de onmenselijke aanvallen en moorden[2] die nu plaatsvinden in Palestina gedaan door Israël. Wij staan naast het Palestijnse en het Israëlische volk die door hun leiders deze oorlog zijn in gemanoeuvreerd. Wij wensen voor allen gerechtigheid, vrede en genezing van de wonden die door dit geweld zijn geslagen.

 De visie van CPTNederland is: het creëren van een wereld van gemeenschappen, die samen de verscheidenheid van de mensheid omarmen en rechtvaardig en vreedzaam leven met de hele schepping.

 We hopen en bidden dat de escalatie niet verder zal oplopen en dat de machthebbers van Israël en Palestina zeer terughoudend zullen zijn in het verder inzetten van wapens en raketten. Militarisering is nooit een oplossing; wat hier nodig is, is de erkenning dat Palestina en Israël recht hebben om op gelijke voet te bestaan. ‘Je kunt het ene onrecht niet oplossen met ander onrecht”.

 In gedachten meeleven en bidden is niet genoeg. We moeten harder ons best doen om solidair te blijven met degene die nu lijden en blijven streven naar een rechtvaardige vrede.

We vragen u om actie te ondernemen en manieren te vinden om onze broeders en zusters die lijden onder dit afschuwelijke geweld en onrecht te steunen. Geweldloze oplossingen eisen van politieke leiders het ondersteunen van die activiteiten die leiden tot dialoog en verzoening. Er zijn genoeg voorbeelden van plaatselijke mensen die elkaar opzoeken en steunen, die ruimte creëren voor solidariteit en dialoog. Alles kan bijdragen tot het creëren van een menselijke samenleving op basis van respect en verdraagzaamheid waarin menselijke waardigheid voor iedereen geborgen is. Zoals vaak gehoord: het zijn de politici die ons samenleven moedwillig bemoeilijken. We moeten nu in actie komen! We moeten een onmiddellijk staakt-het-vuren eisen in Palestina en Israël om te voorkomen dat er nog meer levens verloren gaan!

 We hebben leiders nodig die niet voor de macht gaan, maar voor gerechtigheid. Niet media geil zijn, maar gaan voor de humaniteit.

Dr. Martin Luther King.

 

Laten we de slachtoffers niet vergeten, ze zijn geen getallen.