Nieuws

205 artikelen
Update publiceren websites

Update publiceren websites

Bijna een jaar geleden is de eerste nieuwe website online gegaan. Inmiddels hebben bijna alle gemeenten en instellingen een beslissing…

Collecte: Inloophuis De Ruimte

Collecte: Inloophuis De Ruimte

Inloophuis De Ruimte is in 1988 vanuit de Doopsgezinde traditie begonnen als een ‘huiskamer voor de buurt’ en is daarmee…

Gelijke kansen zijn geen gelijke kansen

Gelijke kansen zijn geen gelijke kansen

Charisma Hehakaya (1992), zelf een ‘eerste-generatie’ student, is oprichter en gezicht van het Eerste Generatie Fonds. Dat fonds wil steun…

Kom op, hier moet het gebeuren

Kom op, hier moet het gebeuren

Pinksteren is een feest van wind en felle kleuren, van vlammen en van vuur. Met mensen die op luide toon…

Pinksterboodschap Kerk en Vrede

Pinksterboodschap Kerk en Vrede

Kerk en Vrede roept de Nederlandse kerken op om te gaan in het spoor van Christus die vijandige volkeren oproept om vrede te sluiten (Efeze 2: 11-18).

Jubileumjaar doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk

Jubileumjaar doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk

Op 7 mei j.l. vond in de doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk de afsluiting plaats van het jubileumjaar: 250 jaar doopsgezinde vermaning…