MWC: samen bidden

MWC: samen bidden

MWC (Mennonite World Conference), de organisatie die doopsgezinden over de hele wereld samenbrengt, organiseert elke twee maanden een online gebedsuur via Zoom.

Na een korte opening gaan de deelnemers uiteen in groepen, aan de hand van de taal die men spreekt of het beste kent: Engels, Frans, Spaans of Hindoestaans. In die groep bidt men dan gezamenlijk een half uur. Daarna komt alle deelnemers weer samen en vertellen ze iets over het gezamenlijke gebed.

Wilt u meedoen? Klik dan op deze link om u op te geven: https://mwc-cmm.org/en/form/mwc-online-prayer-hour-registration-november-2023