Europese doopsgezinde leiders bijeen

Europese doopsgezinde leiders bijeen

In Barcelona kwamen de afgelopen dagen de Europese doopsgezinde leiders in vergadering bijeen. Vijfentwintig deelnemers van twaalf doopsgezinde organisaties en landen brachten drie dagen met elkaar door. Ze kwamen o.a. uit Albanië, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Groot-Brittannië, Nederland (ADS), en van Menno’s Global Village, Mennonite Central Committee, en Mennonite World Conference. Helaas waren Oekraïne en Litouwen afwezig.

Door iedere broederschap werd verslag uitgebracht over het wel en wee in eigen land. Zo vroeg Dini Shahini, die met zijn vrouw in Albanië een kerk en een school bestuurt, of broeders of zusters in Lezha zes maanden of langer onderwijs zouden willen geven, vooral in muziek.

Namens de doopsgezinde jongeren was Marijne Stenvers aanwezig, die actief is bij Menno’s Global Village en betrokken bij de organisatie van de MERK in 2026 in Nederland. De bijeenkomst was voor haar een mooie gelegenheid om contacten te leggen.

James Wheeler, de MCC-vertegenwoordiger voor Europa en het Midden-Oosten, vertelde dat zijn vrouw in hun thuisbasis Jordanië was achtergebleven om vluchtelingen te helpen. Hij zei dat wij genoeg beelden van de situatie zagen op het nieuws. Tot in hun appartement vangen zij mensen op en proberen in hun basisbehoeften te voorzien.

Gesproken werd ook over de grote evenementen die hopelijk in 2025 en in 2026 kunnen plaatsvinden. In Zürich wordt op Hemelvaartsdag in 2025 een dag vol activiteiten gehouden ter gedachtenis aan 500 jaar Anabaptisme.

Nederland is aan de beurt om in 2026 de MERK te organiseren, de Europese driedaagse voor jong en oud. Naarstig wordt al gezocht naar een geschikte locatie en ook wordt over het hoofdthema en deelonderwerpen nagedacht.

In deze groep van (min of meer) gelijkgestemden, is het opvallend hoe makkelijk wij met elkaar omgaan, alsof je elkaar meteen herkent. Zeker, de doopsgezinde Nederlanders worden als liberaal gezien, de aandacht voor bijvoorbeeld LHBTQI+ers en hun participatie in de kerk wordt niet overal al geaccepteerd. Maar het onderwerp klimaatverandering komt langzaam wel aan de orde, zeker nadat James uitlegde dat veel vluchtelingen uit Noord-Afrika komen omdat daar vrijwel geen regen meer valt, met alle gevolgen van dien.

Op zondagmorgen gingen wij naar de kerk en genoten we daarna een paella-maaltijd. Wat deze dagen bijzonder maakt is dat, ondanks de verschillen in liturgie en uitvoering, het volgen van het voorbeeld van Jezus de bindende factor blijft.

Tekst en beeld: Miekje Hoffscholte-Spoelder