GroenePreek-wedstrijd 2023

GroenePreek-wedstrijd 2023

Het Nederlands Dagblad en GroeneKerken organiseren een wedstrijd voor de beste ‘groene’ preek van 2023. Het doel is om theologen en voorgangers in kerken en christelijke geloofsgemeenschappen uit te dagen om te preken over geloof en duurzaamheid.

Projectleider GroeneKerken Carla Dik-Faber: ‘De bijbel staat vol met teksten waarin we Gods liefde voor de schepping ontdekken. Ook raakt duurzaamheid aan thema’s in het hart van het christelijk geloof, zoals recht doen, leven van genoeg en omzien naar kwetsbaren, aangezien juist kwetsbaren de negatieve gevolgen van klimaatverandering nu al merken. Toch horen we deze onderwerpen nog niet zo vaak terug in preken. En hoe doe je dat ook op een juiste en aansprekende manier? Hoe kun je het appel dat de bijbel op ons doet toepassen in deze tijd? We hopen dat veel prekers deze uitdaging willen aangaan!’

Een jury zal de ingezonden preken beoordelen op originaliteit, bijbeluitleg, vertaling naar vandaag en retorische aspecten. De juryleden zijn onder andere dominee Kees van Ekris, bisschop Gerard de Korte en duurzaamheidsexpert Annemarthe Westerbeek. Zij zullen twee winnaars kiezen; één theoloog en één lekenpreker. Er is bewust gekozen voor deze twee categorieën, omdat de organisatoren iedereen die betrokken is op spreken in de kerk, geloof en duurzaamheid willen aanmoedigen om mee te doen. Dik-Faber: ‘Of je nu theologie gestudeerd hebt en regelmatig op de kansel staat, of weinig preekervaring hebt: iedereen die het christelijk geloof en een bijbelgedeelte als uitgangspunten neemt, is van harte uitgenodigd om een groene preek in te zenden.’

Meedoen met de GroenePreek-wedstrijd kan door je preek als Word-document op te sturen naar groenepreek@nd.nl. Inzenden kan tot en met 5 juni. De winnende preekteksten worden begin september bekendgemaakt en gepubliceerd in het ND. De winnaars houden hun preek live in een kerk op de eerste zondag van september. Voor meer informatie zie: www.groenekerken.nl/groenepreek.