Vrede & Duurzaamheid

Vrede & Duurzaamheid

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) stelt binnenkort een nieuwe functionaris Vrede & Duurzaamheid aan. Beide thema’s zijn van groot belang voor doopsgezinden. De nieuwe functionaris zal vrede en duurzaamheid en hun onderlinge verband in de doopsgezinde wereld verder onder de aandacht brengen, en vanuit het doopsgezinde gedachtegoed zorgen voor inhoud en verdieping. 

Beide onderwerpen leven ook voor de maatschappij als geheel. Dat blijkt onder meer door recente berichten in de media –  waaronder Trouw – over mennonieten die delen van het regenwoud in Suriname en Peru ontbossen om zich er te kunnen vestigen. Verontwaardigde reacties volgden, alsook vragen over hoe we ons daar als Nederlandse en wereldwijde doperse gemeenschap toe moeten verhouden.

De ADS wil duidelijk stellen dat genoemde mennonitische groepen slechts ver verwant zijn aan de Nederlandse doopsgezinden, al zijn het wel volgelingen van Menno Simons. Ze zijn geen lid van Mennonite World Conference (MWC), de organisatie die anabaptisten uit de hele wereld met elkaar verbindt. Toch probeert MWC via haar Peace Commission en de Creation Care Task Force in contact te komen met deze gemeenschappen om in gesprek te gaan.

Met respect voor hun godsgeloof, maar onverenigbaarheid ervarend in de beleving ervan, kunnen wij alleen maar hopen en ijveren dat onze (inter)nationale inspanningen voor klimaat, vrede en duurzaamheid bij hen weerklank zullen vinden.

Tekst: Miekje Hoffscholte Spoelder, Kalle Brüsewitz
Beeld: Wikicommons