Doperse educatiedag

Doperse educatiedag

Op zaterdag 25 augustus jl. vond in Utrecht een dag plaats over educatie, gezamenlijk georganiseerd door de Doopsgezinde Zending, de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk en het seminarium.

Ds. Paul Thimm heette de aanwezigen welkom. In zijn inleiding vertelde hij het verhaal van Jacobus en Johannes die alvast een goed plaatsje willen reserveren voor als Jezus straks in glorie zal heersen. Het antwoord van Jezus is zoals vaak ongemakkelijk en zal niet geweest zijn wat ze graag wilden horen. Maar het is een antwoord dat ook voor ons een éducation permanente (doorlopende educatie) inhoudt. Lees Marcus 10: 35-45 er nog maar eens op na.

De deelnemers waren met verschillende vragen naar de dag gekomen en spraken daar met elkaar over. Na de lunch werd gekeken hoe concreet verdergegaan kan worden met doperse educatie.

Vanuit het seminarium wordt gewerkt aan een studieweekend onder de titel ‘Leren en vieren’ in Dopersduin. Dit studieweekend zal plaatsvinden op 9 en 10 februari 2024. Het is de bedoeling dat deze studiedagen een jaarlijks terugkerende bijeenkomst worden.

De aanwezigen constateerden dat er verschillende doperse educatieprojecten zijn. Thematische, zoals het leerhuis in het Noorden, waar aan de hand van actuele sociale en politieke thema’s de bijbel wordt bestudeerd. Maar ook de cursus Doperse Theologie, waar heel wat doopsgezinden in de loop der jaren aan hebben deelgenomen, en die meer als een curriculum is opgezet. En dan is er nog educatie voor een speciale doelgroep, bijvoorbeeld de toerusting die de AKC-leiding elk jaar krijgt. Het zou mooi zijn als het materiaal voor de verschillende projecten breder zou kunnen worden ingezet.

Vanuit het seminarium wil men graag de verbinding leggen tussen het academisch onderzoek en toepassing in de gemeenten. Chris Doude van Troostwijk gaf als voorbeeld ‘Inventive Theology / Vrijzinnige Theologie’.

Uiteindelijk bleek er onder de aanwezigen vooral behoefte te zijn aan basiseducatie, zowel in Nederland als in andere landen in de wereld. Wat is nu doopsgezind? Wellicht kan hier de inventieve theologie een bijdrage leveren: hoe je door verschillende bronnen bij elkaar te brengen je geloof kunt vormgeven.

Er is ter plekke een werkgroepje gevormd met mensen van het seminarium, predikanten en doopsgezinde organisaties, dat zich het komend halfjaar gaat buigen over de vraag: wat voor educatief materiaal zouden we precies willen ontwikkelen?

Tekst en beeld: Hermine Dekkers