Opening academisch jaar

Opening academisch jaar

Op vrijdagmiddag 1 september vond in Museum Catharijneconvent in Utrecht de feestelijke opening plaats van het academisch jaar. Het was voor het eerst dat het remonstrants en doopsgezind seminarium het nieuwe studiejaar gezamenlijk openden. Het thema van de opening was ‘Het voordeel van de twijfel’.

Na de opening en het welkom door Goos Minderman, rector van het remonstrants seminarium, kreeg Chris Doude van Troostwijk het woord. Zijn lezing had als titel ‘Dat staat nog te bezien – de kunst van het klaarblijkelijke twijfelen’. Aan de hand van een aantal tentoongestelde werken uit de expositie ‘Ode aan Antwerpen’ deed hij een oproep tot ‘kijkluisteren’. Zoals kunst onverwachte ontdekkingen mogelijk maakt is het zaak ook in geloof ruimte te laten voor verbeeldingskracht en creativiteit. Twijfel en een zekere ‘onbestemdheid’ bieden onverwachte inzichten.

Johan Roeland, universitair hoofddocent remonstrantse theologie, nam de ruim 70 toehoorders vervolgens mee op een zoektocht naar ‘faith after doubt‘. Hij besprak onder meer de songteksten van Nick Cave als een bron van geloof. Twijfel maakt aldus Roeland onmiskenbaar deel uit van een ‘community of learners‘. De cantor van de Utrechtse Geertekerk Maarten van der Bijl liet de aanwezigen tenslotte meespelen in een mede door ChatGPT geconstrueerde ‘mini-musical’. Het resultaat was verrassend en bracht de nodige hilariteit.

Alex Noord, rector van het doopsgezind seminarium, sloot de middag af met een vooruitblik. Een aantal plannen voor de toekomst en lopende zaken werden voor het voetlicht gebracht. De middag werd besloten met het uitbrengen van een toost op het nieuwe jaar.

Tekst: Alex Noord
Beeld: Mirjam Minderman