Voorbereiding op doperse educatiedag

books on brown wooden shelf

Sinds een jaar werken de Doopsgezinde Zending (DZ) en de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) intensief samen. Onze gezamenlijke doelstelling is om vanuit onze doopsgezinde achtergrond de toerusting van geloofsgemeenschappen te faciliteren in binnen- en buitenland.

Recent benaderde het GDB/DZ-bestuur het Seminarium met een verzoek om samenwerking. Deze vraag kwam op het juiste moment, omdat het Seminarium beleid aan het ontwikkelen is om meer activiteiten voor gemeenten te ontplooien. Zoals prof. Fernando Enns het tijdens ons gesprek op 19 januari verwoordde: ‘Kairos!

Seminarium, DZ en GDB willen nu eerst graag weten wat er in den lande al gebeurt op dopers educatief gebied en welke wensen er leven. Daarna komen we op zaterdag 16 september 2023 bij elkaar om hierover te spreken. Zo hopen we in 2024 een aantal nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen en organiseren.

Laat u ons alvast weten welke activiteiten er in uw gemeente op educatief gebied plaatsvinden? Dat kan via een mail aan onze secretaris: h.dekkers@doopsgezindezending.nl.