Ruimte maken voor jonge mensen in de kerk

Ruimte maken voor jonge mensen in de kerk

Hoe komt het dat sommige kerken in staat zijn inclusief te blijven of zelfs te verjongen en andere kerken niet? In het boek ‘Growing young’ wordt verslag gedaan naar een uitgebreid onderzoek dat gedaan is in verschillende soorten kerken in Noord Amerika aan de hand van deze vraag.  

Op initiatief van o.a. Missie Nederland is in de afgelopen paar jaar dit onderzoek herhaald in Nederland en in juni (2022) zijn de uitkomsten gepubliceerd in het boekje ‘Samen jong’.  

Heel kort samengevat komen de onderzoekers uit op 6 principes die van invloed zijn: 

  1. Geef leiderschap door (durf jongeren verantwoordelijkheid te geven) 
  1. Leef je in (behandel de belevingswereld van jongeren met respect) 
  1. Zet de boodschap van Jezus centraal (zorg dat er ruimte is voor een vorm van verdieping) 
  1. Werk aan een warme gemeenschap (zorg ervoor dat jongeren (en ouderen) zich thuis voelen) 
  1. Geef jeugd en gezinnen in alles prioriteit (de toekomst is belangrijk als je als gemeenschap wil blijven staan) 
  1. Wees relevant voor anderen (voeg als gemeenschap samen iets toe aan de samenleving buiten je gemeente) 

Ook relevant voor doopsgezinden? 

Alhoewel er geen vrijzinnige kerken hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn deze principes toch interessant om over na te denken en te gebruiken als input voor gesprek. Hoe zit dit nu in onze gemeenschap, in onze kerken? Wat kunnen we van de uitkomsten leren en wat kunnen we zelf uitproberen? Esther van Hoeve ging in gesprek met een aantal jonge mensen uit de doopsgezinde gemeenschap. Lees hieronder het artikel in Doopsgezind NL.

Op zoek naar meer info en inspiratie? 

  • Op de website van Missie Nederland is meer informatie te vinden over het boek ‘Samen jong’. De 6 principes worden kort toegelicht en je kunt het boek hier ook bestellen. 

https://www.missienederland.nl/beweegdekerk/samenjong/overzicht

  • Interessant college van Kara Powell, schrijfster van het boek ‘Growing young’. Hierin ligt ze haar principes toe op een geanimeerde manier met veel voorbeelden.   

(kijk vanaf 2:30) 

Zelf aan de slag 

Wil je graag zelf aan de slag met de principes in het boek, maar weet je niet zo goed hoe je dat aan moet pakken? Wij denken graag met je mee en kunnen ook een workshop verzorgen.  

Neem contact op met Esther van Hoeve; esther.vanhoeve@ads.nl 

Doopsgezind NL

Kijk op bladzijde 16

Ruimte maken