Niet strategisch, wel belangrijk

Niet strategisch, wel belangrijk

Echt strategisch werd het niet. Daarvoor komt de Ledenraad terug in oktober. De bijeenkomst van 8 september op Mennorode was eigenlijk wel bedoeld als strategisch beraad. Daar wordt gesproken over onderwerpen die in het uiteindelijk jaarplan voor 2023 komen. Zaken die gaan over de toekomst van de doopsgezinden in Nederland.

Tijdens deze bijeenkomst werd Saapke van der Meer benoemd tot proponent, was er aandacht voor het Wereldcongres van MWC in Indonesië en voor de net afgesloten assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe, Duitsland.

Sonja van der Meulen begon de bijeenkomst. Over een aarde die in brand staat en dat wij praten over dingen die zo onbeduidend lijken. Maar toch. De wereld is van God en dat betekent twee dingen. We kunnen ontspannen, want niet de hele wereld is onze verantwoordelijkheid – en tegelijkertijd is het toch een grote verantwoordelijkheid. Want wij kunnen verandering bewerkstelligen.

Zo onbeduidend, maar toch

Sophia Mons was als jongerenafgevaardigde op het Wereldcongres in Indonesië. Voor haar stage woont ze nu in Amman, Jordanië, dus was ze via een digitale verbinding aanwezig. Ze wees ons op onze eurocentrische manier van denken. Het gesprek dat een jaar geleden werd gevoerd in de Ledenraad over al dan niet fysiek samenkomen, en of dat wel zou kunnen vanwege klimaatverandering (nog afgezien van corona), is een privilege, zo stelde ze. Dat soort gesprekken kunnen wij voeren, want wij hebben een keuze. Dat privilege beïnvloedt veel van het denken in het Westen. Voor veel jongeren die Sophia in Indonesië ontmoette was deze ontmoeting een ‘once in a lifetime’ gebeurtenis. Eentje die we als doopsgezinde wereld met z’n allen mogelijk konden maken, gelukkig.

Sophia gaf ons een inkijkje in de verschillende zorgen die jongeren vanuit de hele wereld hebben over hun geloof en hun maatschappij. In Zuid-Amerika speelt het vraagstuk van sociale klassen een grote rol, en ook de vraag of je als gelovige alcohol mag drinken of bijvoorbeeld tatoeages mag nemen. In Azië (en Noord-Amerika) is de mentale gezondheid onder jongeren een belangrijk punt, en in Afrika vormen laaggeletterdheid en de hiërarchische maatschappij een probleem. Alleen in Europa spelen zorgen om de aarde een rol, naast secularisering en individualisering.

Dat privilege beïnvloedt veel van het denken in het Westen

De benoeming van Saapke tot proponent was informeel. Mede ook omdat er nog geen protocol is voor het benoemen van een proponent tijdens een Ledenraad – Saapke is de eerste. Onder zusterlijk toezicht werd ze toegesproken en kreeg ze applaus. De strategische onderwerpen dit jaar waren de toekomst van de Menno Simonslezing, de toekomst van vermaningen (hoe om te gaan met erfgoed) en het nieuwe jaarthema ’Wereld van verschil’. De Ledenraad kwam er niet aan toe. Echt strategisch werd het deze keer dus niet. Belangrijk was het wel. Strategisch wordt het in een ingelaste vergadering in oktober.   

Tekst en beeld: Kalle Brüsewitz