Zijnswijze als basis voor gesprek

Zijnswijze als basis voor gesprek

Op 26 november jl. kwam de Ledenraad bijeen in Mennorode. De vergadering stond in het teken van een aantal inhoudelijke zaken, naast begrotingen en jaarplannen. Bestuurssecretaris Jaap Brüsewitz opende met Jesaja 5:16–23. Hij deed een oproep om als doopsgezinden het eigen geluid te blijven laten horen, en de eigen zijnswijze te gebruiken als opening voor gesprek. Wat doopsgezinden te vertellen hebben, is waardevol. Juist nu.

ADS-afgevaardigde ds. Iris Speckmann kwam verslag doen van de assemblee van de Wereldraad van Kerken in het Duitse Karlsruhe, die begin september plaatsvond. Ze vertelde onder andere over het thema voor de komende acht jaar: Pilgrimage of justice, reconciliation and unity. Verder benadrukte ze het belang van de assemblee voor de wereldwijde verbinding. Theologische ideeën worden aangescherpt als ze op zo’n bijeenkomst ‘botsen’ met andere. Ditmaal stond companionship centraal: waar vinden we elkaar en hoe trekken we met elkaar op? Deze vragen zijn belangrijk op wereldniveau, maar het zijn ook vragen waar je in je eigen gemeente mee bezig moet zijn.

De laatste Ledenraadbijeenkomst van het jaar staat altijd in het teken van het goedkeuren van begrotingen, en het presenteren en goedkeuren van het jaarplan van de ADS voor het komende jaar. Het concept-jaarplan van de ADS en het Seminarium werd goedgekeurd, de begroting van de ADS werd vastgesteld en de begroting van de IDGP werd goedgekeurd. Verder werd Kees Dalmeijer unaniem herkozen als bestuurslid van de ADS, en werden het collecterooster en de vergaderdata voor 2023 vastgesteld. Komende mei wordt de volgende Ledenraadbijeenkomst gehouden.

Tekst en beeld: Willemijn Heerlien