Nieuwe voorzitter IKOS

Nieuwe voorzitter IKOS

Ietsje de Boer is de nieuwe voorzitter van het IKOS (Interkerlijk Overleg in Schoolzaken). De Stichting Landelijk IKOS stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) op onder andere openbare scholen.

GVO laat kinderen kennismaken met het christelijk gedachtengoed, in de context van de pluriforme openbare school binnen een multiculturele en multireligieuze samenleving. IKOS ontwikkelt de methode ‘Op weg met verhalen’ die bedoeld is voor (PCGVO) docenten, scholen en kerken, en die alle wereldgodsdiensten verbindt.

De stichting IKOS wordt ondersteund door de doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnig protestanten (VVP). Ook werkt ze nauw samen met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Met Ietsje de Boer heeft het IKOS nu een doopsgezinde voorzitter. De Boer is pastoraal werker bij de doopsgezinde gemeente Buitenpost en jeugdwerker bij de GDS (Groningen, Drenthe en Oost-Friesland).

kopfoto: Scheidend voorzitter Greetje Geluk-Westerman (rechts) en Ietsje de Boer (links)

Nieuwe voorzitter IKOS

Meer informatie over IKOS