Menno Simonslezing: ‘We hebben het over mensen’

Menno Simonslezing: ‘We hebben het over mensen’

‘Armoede bestrijden is geen daad van liefdadigheid. Het is een daad van rechtvaardigheid. Het is de verdediging van een fundamenteel mensenrecht, het recht op waardigheid en een fatsoenlijk leven. Zolang armoede blijft bestaan, is er geen echte vrijheid.’ – Nelson Mandela

Esmah Lahlah (1979) zal op 23 maart de Menno Simonslezing verzorgen. Lahlah is sinds de landelijke verkiezingen Tweede Kamerlid voor GroenLinks-PvdA en zet zich daar in voor de portefeuilles Justitie en Veiligheid, met de nadruk op rechtsbescherming. Een belangrijk thema, zeker ook voor de kwetsbaarsten voor wie ze zich het liefst inzet.

Lahlah: ‘In de lezing, getiteld We hebben het over mensen, zal ik dieper ingaan op de krachtige woorden van Nelson Mandela. Ik zal inzoomen op de fundamenten van onze samenleving en hoe we die kunnen versterken om ieder van ons te verzekeren van een leven in waardigheid en zekerheid. Welke rol spelen overheden, gemeenschappen en individuen bij het waarborgen van deze fundamentele rechten; hoe kunnen we gezamenlijk streven naar een samenleving waarin niemand wordt achtergelaten en iedereen de kans krijgt zijn of haar volledige potentieel te bereiken?

Tevens zal ik aangeven welke concrete stappen we kunnen nemen om bestaanszekerheid te bevorderen, zoals het verbeteren van sociale voorzieningen, het aanpakken van ongelijkheid en het bevorderen van inclusieve beleidsmaatregelen. Door samen te werken en ons bewust te worden van de uitdagingen waarmee onze medeburgers worden geconfronteerd, kunnen we een verschil maken en een samenleving opbouwen die gebaseerd is op solidariteit, rechtvaardigheid en respect voor ieders menselijke waardigheid.

Tot slot zal ik stilstaan bij de ervaringen van mensen in armoede en hoe illustratief die zijn voor bredere maatschappelijke kwesties. Juist nu, in een tijd van onzekerheid en verandering, moeten we waken over de bescherming van onze grondrechten en ervoor zorgen dat niemand wordt buitengesloten of gemarginaliseerd.’

Iedereen verdient een waardig bestaan

Lahlah groeide op in Helmond, in een wijk met veel armoede en met twee ouders die niet het onderwijs hebben kunnen genieten dat bij ze paste. ‘Mijn ouders hebben daarom bij hun drie dochters het belang van onderwijs benadrukt.’

Ze studeerde ontwikkelingspsychologie in Tilburg en bleef daar vervolgens hangen. Ze werkte als Hogeschooldocent Social Work bij Avans Hogeschool in Breda en als universitair docent bij Tilburg University. Ook was ze lector Integrale aanpak kindermishandeling aan de Hanzehogeschool Groningen. In 2018 werd ze gevraagd om in Tilburg partijonafhankelijk wethouder te worden. Daar kwamen voor haar op het gebied van bestaanszekerheid, armoede en arbeidsparticipatie veel lijnen bij elkaar. ‘Ik zag dat armoede vaak een bron van ellende was. Ik zag ook dat we met mensen omgingen vanuit een wantrouwend mensbeeld, en hoe dat mensen belemmerde in hun stappen. Iedereen verdient een waardig bestaan.’

De Menno Simonslezing vindt plaats op zaterdag 23 maart om 11.00 uur in de doopsgezinde kerk aan de Oudegracht in Utrecht. U bent van harte welkom. De deuren gaan open rond 10:30. De toegang is gratis. De lezing is ook te volgen via de kerktelefoon en er wordt van de lezing een video-opname gemaakt.

Tekst: Esmah Lahlah, Kalle Brüsewitz
Beeld: Ramon Philippo