Gemeenteberaad: Identiteit en erfgoed

Gemeenteberaad: Identiteit en erfgoed

Doopsgezinden zijn rijk aan erfgoed: wandborden, verhalen over gevluchte voorouders, boeken uit een ver verleden, de Martelaarsspiegel… Dit erfgoed geeft uitdrukking aan de doopsgezinde identiteit en vormt die identiteit. Erfgoed is zowel materiaal als immaterieel. Tot het doopsgezinde erfgoed behoren concrete voorwerpen, maar ook verhalen, idealen. Erfgoed is belangrijk: het is niet toevallig dat tijdens grote mondiale conflicten mensen elkaars erfgoed vernietigen. In Nederland wordt de discussie over religieus erfgoed steeds belangrijker. Mede door de secularisatie wordt de vraag steeds belangrijker wat we moeten met al dat religieus erfgoed en vooral: hoe kunnen we de betekenis van het erfgoed duidelijk blijven maken aan mensen die met geloof en kerk niet zo veel meer hebben?

In deze workshop staan we stil bij doopsgezind erfgoed. Deelnemers wordt gevraagd een voorwerp mee te nemen dat voor hen uitdrukking geeft aan de doopsgezinde identiteit. Heeft u thuis een voorwerp dat voor u hoort bij die doopsgezinde identiteit?

De workshop wordt gegeven door Mirjam van Veen, hoogleraar Geschiedenis van het Doperdom aan het doopsgezind seminarium.