Gemeenteberaad: Klimaatcrisis

Gemeenteberaad: Klimaatcrisis

In deze workshop bekijken we welke verschillen er zijn in het licht van de klimaatcrisis. Die zijn enorm! Een relatief klein deel van de mensheid veroorzaakt het klimaatprobleem, ten koste van een veel groter deel van de mensen, dieren en planten op de wereld. Dat is het grote plaatje.

Maar ook in ons eigen land kunnen we niet om de verschillen heen. Wat heeft rijk versus arm met klimaatverandering te maken? En wie heeft er straks het meeste last van, ouderen of jongeren?

Na het in kaart brengen van al die verschillen bespreken we hoe we hiermee het beste om kunnen gaan. Wat zou een goede aanpak zijn? En hoe kunnen we hier zelf aan bijdragen?

Marijke van Duin verzorgt deze workshop. Zij is sinds 2000 lid van de Werkgroep Klimaatverandering van de Wereldraad van Kerken en sinds 2021 voorzitter van het landelijk Netwerk Schepping & Duurzaamheid vanwege de Raad van Kerken Nederland.