Gemeenteberaad: MERK 2026

Gemeenteberaad: MERK 2026

Aan het eind van de Mennonitische Euopäische Regional Konferenz (MERK) 2018, die in Montbéliard in Frankrijk werd gehouden, is het stokje aan Nederland doorgegeven voor de organisatie van de volgende grote Europese bijeenkomst.

Zo eens in de zes jaar wordt zo’n driedaags doopsgezind evenement georganiseerd, telkens in een ander land. Er zijn ochtend- en avonddiensten, workshops, excursies, programma’s voor jongeren, informatie over projecten en vooral heel veel ontmoeting en weerzien.

Omdat het in 2025 vijfhonderd jaar geleden is dat de eerste Zwitserse anabaptisten elkaar doopten, zal er in dat jaar in Zürich een herdenking zijn.  

De beweging van Menno Simons en het ontstaan van het Nederlandse doperdom vond enkele jaren later plaats. Vandaar dat wij blij zijn in 2026 de gelegenheid te krijgen onze roots te laten zien en te beleven, met daarnaast grote aandacht voor de inspiratie en activiteiten van nu.

Dit jaar is een kleine groep begonnen met de voorbereidingen, allereerst het uitzien naar een locatie. Vervolgens zal er een thema worden vastgesteld en een (inter)nationale programmacommissie worden ingesteld. Het ADS-bestuur hoopt in 2026 een groot aantal Europese zusters en broeders te verwelkomen! In 2018 in Frankrijk waren er circa 1.500 mensen.

Tijdens het Gemeenteberaad is er een speciale tafel waar suggesties en ideeën kunnen worden achtergelaten. Ook kun je je opgeven om mee te denken of mee te helpen. We zien en horen het graag!

De tafel zal bemensd worden door ADS-voorzitter Miekje Hoffscholte-Spoelder, Anne-Geertje Hoekema en de Europese afgevaardigde van MWC, José Arrais.