Gezamenlijke bijeenkomst curatoria

Gezamenlijke bijeenkomst curatoria

Van 6 tot en met 8 oktober vond in de doopsgezinde kerk van Hamburg een gezamenlijke studiebijeenkomst plaats van het curatorium van het doopsgezind seminarium (Amsterdam) en het Kuratorium van de Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen (Hamburg).

Beide instituten werken al langere tijd samen, onder meer op het gebied van onderwijs en onderzoek. Verschillende docenten zijn zowel in Hamburg als in Amsterdam aan het werk. Waar mogelijk wordt gezocht naar intensivering van de samenwerking, ook ten behoeve van plaatselijke doopsgezinde gemeenten en individuele leden. Hoe kan de doopsgezinde theologiebeoefening (nog) relevanter worden gemaakt, nu en in de toekomst?

De bijeenkomst vond plaats in een goede sfeer. Er werd een aantal doelen voor de toekomst geformuleerd, bijvoorbeeld op het gebied van versterking van de doopsgezinde identiteit.