Open College: A Call for an Ecumenical Dialogue on a Just Peace

18 april 2023
19:00 - 20:30
seminarium
Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270, Utrecht
Open College: A Call for an Ecumenical Dialogue on a Just Peace

The challenges for the Interkerkelijke Vredesberaad (IKV), InterChurch Peacecouncil, in the Netherlands

In deze lezing delen Ad van der Helm en Margarithe Veen hun visie op een rechtvaardige vrede. Ook gaan zij in op de uitdaging die er ligt voor het oecumenisch vredeswerk in Nederland. In deze lezing zetten zij uiteen welke bijdrage het concept van een rechtvaardige vrede kan bijdragen aan een meer solidair Nederland in plaats van een gepolariseerde.

Ad van der Helm is katholiek priester van het bisdom Rotterdam. Hij studeerde theologie in Amsterdam
en canoniek recht in Straatsburg met een promotieonderzoek. Momenteel is hij voorzitter van de Haagse
Gemeenschap van Kerken en voorzitter van het IKV. Daarnaast is hij hoogleraar kerkelijk recht aan de KU
Leuven en Belgisch pastoor in Zoetermeer.
Margarithe Veen is bestuurslid van het Interkerkelijk Vredesberaad in Nederland en pastor voor de
doopsgezinde parochies Zaanstreek en Krommenie.

Opgeven doet u via dit formulier. Voor vragen kunt u mailen.

Beeld: Rotislav Artov