Ingelaste Ledenraad

20 oktober 2022
18:00 - 21:00
Johanneskerk Amersfoort
Ingelaste Ledenraad

Donderdagavond 20 oktober wordt een ingelaste Ledenraadbijeenkomst gehouden. Omdat de Ledenraad en het bestuur afgelopen september niet toekwamen aan het Strategisch Beraad, wordt nu alleen daarop gefocust. In Amersfoort zullen de onderwerpen die belangrijk zijn voor het jaarplan 2023 dus alsnog aan de orde komen. Zo hebben de Ledenraad en het bestuur het over de toekomst van vermaningen in Nederland, het jaarthema Wereld van Verschil en de toekomst van de Menno Simonslezing.