Doopdienst Nick Everts

2 april 2023
10:00
viering
Oude Boteringestraat 33, Groningen
Doopdienst Nick Everts

Op zondag 2 april (Palmpasen) zal ds. Nick Everts, regiopredikant Groningen/Drenthe, zijn kinderdoop met een belijdenis en doop laten bekrachtigen. Aan deze dienst in de vermaning in Groningen werkt ds. Marion Bruggen mee. Jong en oud zijn welkom!

Toen Nick Everts ruim een jaar geleden doopsgezind predikant werd, wist hij dat hij uiteindelijk echt DOOPSgezind zou willen worden. Of misschien zelfs al was geworden. Hij gaf zichzelf een jaar om te ontdekken of de lokale gemeenschap de plek zou zijn waarbinnen hij een getuigenis van zijn eigen geloof en twijfel zou durven en willen afleggen. Je zou je kunnen afvragen: doe je dat als predikant in woord en daad niet bijna elke dag? Dat klopt, maar toch wil hij graag een speciaal moment markeren te midden van de geloofsgemeenschap.

In het afgelopen jaar heeft Nick zich niet alleen verdiept in de historie van de doopsgezinden, maar startte hij ook met enkele belangstellenden een geloofszoektocht. Enkele van hen hopen met Palmpasen of Pasen ook iets van hun geloof te delen (al dan niet met een doop). In het samen zoeken en delen van het geloof én de twijfel tijdens die persoonlijke gesprekken en in de bredere geloofsgemeenschap, voelt Nick zich thuis. Door verantwoordelijkheid te nemen voor waar hij voor staat en te vragen daadwerkelijk onderdeel te mogen worden van de gemeenschap, markeert hij het thuiskomen dat al eerder is begonnen. Niet alleen in het afgelopen jaar, maar eigenlijk al van kinds af aan. Daarom ziet hij het expliciet niet als een ‘overdoop’, maar als een doopbekrachtiging.

De Palmpaas-/doopdienst begint om 10.00 uur in de doopgezinde gemeente Groningen (Oude Boteringestraat 33). Aan de dienst werken mee: ds. Marion Bruggen, Janny Knol–de Vries (organist) en alle kinderen die met elkaar Palmpaasstokken gaan maken. Jong en oud zijn welkom! Eventueel is de dienst ook digitaal te volgen of terug te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen