Onder Gods zegen naar Tallinn

Onder Gods zegen naar Tallinn

Van 14 t/m 20 juni is Tallinn, Estland, the-place-to-be voor ontmoeting en gesprek binnen de Europese oecumene. De 16e bijeenkomst, of assemblee, van de CEC (Conference of European Churches) vindt daar plaats onder het thema ‘Under God’s Blessing – Shaping the Future’. De grote vragen op het programma zullen de meeste doopsgezinde gemeenten in Nederland wel aanspreken: Welke rol speelt de kerk vandaag de dag in Europa? Welke rol mag of wil de kerk spelen? Hoe kijken we naar onze toekomst?

Vertegenwoordigers van de kerken uit heel Europa gaan zich hierin verdiepen, met lezingen, workshops en gesprekken. Ook de ADS heeft twee mensen naar Tallinn gestuurd: Franka Riesmeijer (die dit bericht schrijft) als afgevaardigde en Iris Speckmann als adviseur.

De CEC brengt 113 kerken uit heel Europa samen, met allerlei achtergronden: oosters-orthodoxe kerken, protestante kerken, anglicanen en oudkatholieken. De rooms-katholieke kerk doet niet mee, want is geen lid van de CEC, en sinds enkele jaren is ook de Russisch-orthodoxe kerk eigener beweging afwezig. De 113 kerken streven ernaar zich gezamenlijk uit te spreken voor dialoog, het behartigen van gedeelde belangen en het opzetten van projecten en activiteiten. Deze behoefte om samen iets op te bouwen bestaat sinds 1959, toen de kerken bruggenbouwers waren in een door de Koude Oorlog verscheurde wereld. Dit zal dan ook al de 16e bijeenkomst, of assemblee, zijn.

bruggenbouwers in een verscheurde wereld

Vanuit Nederland is een delegatie van tien mensen aanwezig, bestaande uit afgevaardigden, adviseurs en een pr-medewerker. Zij komen uit de Protestantse Kerk Nederland, de Raad van Kerken, de Remonstranten, Oudkatholieken, het Leger des Heils en de ADS. De groep zal een blog bijhouden via de website van de Raad van Kerken.

We zullen niet alleen luisteren, maar er worden ook besluiten genomen. De CEC is een ledenraad, waarin de koers voor de CEC voor de komende vijf jaar gezamenlijk wordt bepaald. Iris en ik gaan ons best doen om het vredesgedachtegoed, het klimaat en een barmhartige behandeling van alle groepen in de maatschappij te behartigen. Het zal interessant worden in hoeverre we onze stem hoorbaar kunnen maken in deze zeer diverse groep van verschillende kerken. Iris heeft ervaring met bijeenkomsten van de Wereldraad van Kerken, voor mij is het de eerste keer.

vredesgedachtegoed, klimaat en barmhartigheid

Wat er uit de conferentie zal komen, welke conclusies we mogen trekken als kerkelijk Europa, wordt komende week bepaald. Wat wel vaststaat is dat dit alles gebeurt – zoals het thema van de CEC al zegt – onder Gods zegening.

Tekst: Franka Riesmeijer
Beeld: Karson

Naar de blog