Na gedane arbeid is het goed lunchen

Na gedane arbeid is het goed lunchen

Na gedane arbeid is het goed lunchen. Voorzitter en secretaris van de GDB lunchten op 19 september met drie van de schrijfsters van de map ‘Geloven beweegt ons’. De vierde was verhinderd omdat ze een begrafenis moest leiden. Dat hoort nu eenmaal bij predikant zijn.

GDB-voorzitter Marijn Vermet bedankte de schrijfsters voor al het werk dat ze hebben verricht.

Samen lunchen is ook een mooie gelegenheid om met elkaar te kijken naar de toekomst. De schrijfsters zijn bereid ook komend jaar weer materiaal voor gesprekskringen te ontwikkelen; er borrelden al mooie ideeën op. Ze gaan ook op zoek naar nieuwe schrijvers om het team te versterken.

In de loop van november zal het thema bekend zijn en kunnen we het nieuwe schrijverscollectief presenteren.

Op de foto, gemaakt door Marijn Vermet, v.l.n.r. Ineke Reinhold, Leuny de Kam, Christien Duhoux-Rueb. De vierde schrijfster, Kim de Berg, was helaas afwezig.