Noordelijke Buitendag

Noordelijke Buitendag

Denk je dat je te vroeg bent als je om 09.30 uur bij Fredeshiem aankomt, terwijl in het programma staat dat vanaf 10.00 uur de inloop is? Mis! Het is er al een drukte van jewelste. Bekenden die elkaar groeten, vrienden en vriendinnen die elkaar omhelzen en enthousiast op de schouders slaan. Zó begint de Noordelijke Buitendag en zó vriendelijk en plezierig blijft de sfeer gedurende de hele dag. 

Binnen is de ontvangst met de gewenste koffie en een gebakje petit four. Rond 10.00 uur zit de ontvangstruimte al bijna vol. Geanimeerde gesprekken voeren de boventoon… 

Om 10.30 uur begint de ochtendviering die door ds. Saapke v.d. Meer wordt geleid. Naast enige goed zingbare liederen als ‘Door de wereld gaat een woord’, ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’, ‘Ik danste die morgen toen de Schepping begon’, zingen we ook het lied ‘Alleen leven om te zwoegen’, waarin we teksten van Prediker herkennen. Bovendien staat Prediker 9:1-6 als lezing geprogrammeerd. Prediker spreekt ons merkbaar aan. 

Na de dienst met een collecte bij de uitgang die ruim € 500,- opbrengt voor Doopsgezind WereldWerk, begeven wij ons naar de diverse workshops: zingen, best practices, kroegpraat met midden-leeftijders, ubuntu, vreedzaam communiceren, spirituele natuurwandeling, spiegelverhalen en het al eerder gestarte kinderprogramma. Zo’n vijf kwartier in een kleinere groep bezig met een thema of activiteit naar keuze, dát is ook nu weer een hoogtepunt van de dag. 

Tijdens de lunch is er genoeg ruimte en begeestering om elkaar nader te ontmoeten. Wat heerlijk om er deel van te kunnen uitmaken. Deze dag is dan al zeker geslaagd en dan moet de afsluiting zelfs nog plaatsvinden. Die is van 14.15 tot 14.45 uur onder leiding van ds. Nick Everts. De twee geplande zegenliederen Bless the Lord my soul‘ en ‘Vrede wens ik je toe’ klinken mooi en vertrouwd. Twee spontane liederen door het gelegenheidskoor van deze dag, ‘Friede sei mit dir’ en ‘Peace like a River‘ onder leiding van Jelma Wiegersma, maken van deze afsluiting een mooi aanvullend geheel. Dankwoorden voor de organisatoren, de workshopverzorgers en het personeel van Fredeshiem zijn zeer op hun plaats!

Het vraagt veel tijd en energie om zo’n dag te organiseren, maar de ‘opbrengst’ is geweldig. De onderlinge banden zijn weer aangehaald en verstevigd, de inhoudelijke verdieping was duidelijk aanwezig, met name binnen de workshops. Er worden weer plannen gesmeed voor de komende tijd en er is een zekere trots op het feit dat we zo’n goed functionerende doopsgezinde gemeenschap zijn. 

Tekst: Cornelis Luiten
Beeld: Fredeshiem